مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای لای روبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1398/09/13 1398/09/23
اجرای لای روبی و حمل لجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1398/09/06 1398/09/23
واگذاری اجرای لایروبی و حمل لنجن ایگوها و کانالهای روباز و سرپوشیده 1398/09/03 1398/09/16
اصلاحیه اجرا و تکمیل کارهای عمرانی متفرقه در محدوده خود: عملیات تخریب, عملیات خاکی با دست و ماشین, ب... 1398/07/16 رجوع به آگهی
اجرا و تکمیل کارهای عمرانی متفرقه 1398/07/13 رجوع به آگهی
تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی 1398/07/13 1398/07/22
عملیات تخریب, عملیات خاکی با دست و ماشین, بنایی با سنگ, قالب بندی فلزی, اجرای بتن درجا, تهیه و اجرا... 1398/07/06 رجوع به آگهی
تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی 1398/07/06 1398/07/22
عملیات تخریب، عملیات خاکی با دست و ماشین، بنایی با سنگ، قالب بندی فلزی، اجرای بتن درجا، تهیه و اجرا... 1398/06/20 1398/06/24
تامین و تکمیل کادر اداری, عمرانی و خدماتی خود 1398/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16