مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی با لحاظ خطرات ناشی از برق گرفتگی و خسارات وارده ناشی از فعالیت... 1399/03/03 1399/03/08
خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی با لحاظ خطرات ناشی از برق گرفتگی و خسارات وارده ناشی از فعالیت... 1399/03/01 1399/03/08
رینگ ( ایجاد قدرت مانور ) - توسعه خطوط 20 ک و ( فیدر ) - ایجاد قدرت مانور ( رینگ ) 1399/02/30 رجوع به آگهی
توسعه و احداث روستایی (فصلی - تیپ) - توسعه احداث شهری - توسعه احداث روستایی 1399/02/29 رجوع به آگهی
رینگ ( ایجاد قدرت مانور ) رینگ فاز یک - توسعه خطوط 20 ک و ( فیدر ) فاز یک - ایجاد قدرت مانور ( رینگ... 1399/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به بازسازی ساختمان مرکزی اداری بلوار طالقانی ساری... 1399/02/25 1399/03/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور دفتری، دبیرخانه ، نامه رسانی ، بایگانی،آبدارخانه ، نظافت ، نگهبانی... 1399/02/23 1399/02/27
اصلاح و بهینه سازی شهری (اصلاح خطوط - اصلاح تابلو) 1399/02/22 رجوع به آگهی
اصلاح و بهینه سازی شهری (اصلاح خطوط - اصلاح تابلو) 1399/02/22 رجوع به آگهی
تامین برق مسکن مهر 1398/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 71