مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970018 مناقصه جایگزینی سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم 1401/08/30 1401/09/05
5970017 مناقصه پروژه جایگزینی سیم به کابل 1401/08/30 1401/09/05
5970009 مناقصه پروژه تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1401/08/30 1401/09/05
5970008 مناقصه پروژه جایگزینی سیم به کابل خودنگهدار به روش خط گرم 1401/08/30 1401/09/05
5969868 مناقصه واگذاری پروژه سیم به کابل به روش خط گرم 1401/08/30 1401/09/05
5959520 مناقصه عمومی یک مرحله ای خط گرم تجمیعی امورهای شرق 1401/08/28 1401/09/01
5957011 مناقصه بهسازی سامانه های فتوولتابیک روستایی 1401/08/26 1401/09/12
5956739 مناقصه 1- خط گرم تجمیعی امورهای شرق -- خط گرم تجمیعی امور های غرب 1401/08/26 1401/09/01
5952341 مناقصه پروژه بهسازی سامانه فتوولتاییک - احداث و تعمیرات ساختمانی 1401/08/25 1401/09/01
5946350 مناقصه توسعه فیدر 1401/08/23 1401/08/28
5944934 مناقصه توسعه احداث شهری 1401/08/23 1401/08/28
5939220 مناقصه توسعه احداث شهری 1401/08/22 1401/08/28
5928761 مناقصه مقاوم سازی- توسعه فیدر خطوط 20 کیلوولت- توسعه احداث شهریو... 1401/08/18 1401/08/28
5919127 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی روستا 1401/08/15 1401/08/19
5918579 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی 1401/08/15 1401/08/19
5918577 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی 1401/08/15 1401/08/19
5918574 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی کوهستانی 1401/08/15 1401/08/19
5918558 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی 1401/08/15 1401/08/19
5918555 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی روستایی 1401/08/15 1401/08/19
5918553 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات فیدرهای بحرانی 1401/08/15 1401/08/19
صفحه 1 از 71