مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات پیشگیرانه سکسیونرهای هوایی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1 دستگاه بالابر 18 متری هیدرولیکی خط گرم 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید 2 دستگاه بالابر 17 متری تلسکوپی 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه اجرای محوطه و حیاط ساختمان 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه کاهش تلفات سیم به کابل 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه کاهش تلفات سیم به کابل 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه توسعه و احداث شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه توسعه و احداث شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه توسعه و احداث شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه پروژه رفع ضعف ولتاژ شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات خطوط سرد 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه - توسعه و احداث شهری - پروژه رفع ضعف ولتاژ شهری- تعمیرات خطوط سرد و... 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 100 دستگاه مودم سلولار صنعتی 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه بالابر تلسکوپی و هیدرولیکی 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خرید 500دستگاه مودم قرائت از راه 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه پروژه تعمیرات اساسی و پیشگیرانه کلید های فشار متوسط و حفاظت توزیع در کارگاه تعمیرات شرکت توزیع برق 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه تعمیرات اساسی و پیشگیرانه ترانسفورماتورهای توزیع 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه کنتور تکفاز دیجیتال 1400/10/05 1400/10/09
صفحه 1 از 59