مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای امور تنظیف شهر ابیاری و نگهداری فضاهای سبز 1395/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات ممیزی املاک و مستغلات 1394/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تنظیف - رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی 1393/12/06 1393/12/15
واگذاری امور مربوط به تنظیف - رفت و روب و جمع آوری زباله و... 1393/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل ابنیه بوستان 1392/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل ابنیه 1392/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تنظیف رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی 1392/08/26 1392/09/05
واگذاری تنظیف رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی 1392/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری تامین آب -آبیاری و نگهداری کمربند سبز و درختکاری معابر 1391/12/14 1391/12/23
تامین آب -آبیاری و نگهداری کمربند سبز و درختکاری معابر شهر 1391/12/07 1391/12/16
صفحه 2 از 4