مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محلول پاشی فضای سبز سطح شهر به منظور تغذیه و دفع آفات نباتی و فضای سبز شهر 1398/02/29 1398/03/07
محلول پاشی فضای سبز سطح شهر به منظور تغذیه و دقع آفات نباتی و فضای سبز شهر 1398/02/22 1398/03/07
زیرسازی، تراش و روکش آسفالت 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های زیرسازی، تراش و روکش آسفالت 1398/02/09 رجوع به آگهی
احداث و بازسازی سوله سایت 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ساختمان خوابگاه 1397/12/26 1398/01/20
احداث ساختمان خوابگاه 1397/12/19 رجوع به آگهی
عملیات روکش آسفالت 1397/12/05 رجوع به آگهی
احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی 1397/12/05 1397/12/14
عملیات زیرسازی و روکش آسفالت - زیرسازی و روکش آسفالت 1397/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77