مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/10/26 1400/11/04
مناقصه خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 160 مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه خرید 160 عدد مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی در سطح شهر 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/09/28 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل زنجیری هیوندای 1400/09/27 1400/10/06
مناقصه روکش آسفالت 1400/09/20 1400/09/23
مناقصه روکش آسفالت 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه روکش آسفالت 1400/09/13 1400/09/23
مناقصه خرید و تجهیز خودروی فوماتیک آمیکو 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه خرید و تجهیز خودروی فوماتیک آمیکو 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه خرید ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه به ظرفیت 10 متر مکعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخیره سازی و انتقال پسماند ( سکوی بارگیری زباله ) 1400/09/03 1400/09/16
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه خرید ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه به ظرفیت 10 متر مکعب 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی در سطح شهر 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه خرید ، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه به ظرفیت 10 متر مکعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخیره سازی و انتقال پسماند شهرداری 1400/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59