مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983015 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری 1401/09/05 1401/09/14
5981194 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی) و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه 1401/09/05 1401/09/14
5981118 مناقصه احداث کانال با لوله بتنی مسلح 1200 میلیمتر 1401/09/05 1401/09/12
5975362 مناقصه احداث کانال با لوله بتنی 1401/09/02 1401/09/12
5966310 مناقصه خرید، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه 1401/08/30 1401/09/02
5960621 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی کارکنان و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه 1401/08/28 1401/09/07
5958680 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی) و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه 1401/08/28 1401/09/07
5945883 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،ساخت، حمل و نصب و راه انداز پکیج فلزی تصفیه شیرابه به ظرفیت 10 مترمکعب 1401/08/23 1401/09/02
5943726 مناقصه خرید ساخت حمل نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه 1401/08/23 1401/09/02
5939061 مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله فلزی چرخ دار ذخیره سازی موقت پسماند جهت جانمایی در سطح شهر 1401/08/22 1401/09/05
5919836 مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله فلزی چرخ دار ذخیره سازی 1401/08/16 1401/09/05
5917923 مناقصه خرید 300 عدد مخزن زباله فلزی ذخیره سازی موقت پسماند 1401/08/15 1401/08/24
5911603 مناقصه راهبری فنی تصفیه خانه شیرابه سایت تولید کمپوست و دفن بهداشتی پسماند شهرداری 1401/08/14 1401/08/16
5899064 مناقصه طرح جابجایی شبکه برق 1401/08/09 1401/08/18
5899018 مناقصه تهیه و حمل سنگ کوهی جهت مرف سنگ شکن کارخانه آسفالت 1401/08/09 1401/08/18
5897855 مناقصه تهیه و حمل سنگ کوهی جهت مصرف سنگ شکن - طرح جابجایی شبکه برق 1401/08/09 1401/08/18
5894097 مناقصه خرید ساخت حمل نصب و راه اندازی پکیج فلزی تصفیه شیرابه به ظرفیت 10 متر مکعب در روز در محل ایستگاه موقت ذخیره سازی و انتقال پسماند شهرداری 1401/08/08 1401/08/10
5894090 مناقصه راهبری فنی تصفیه خانه شیرابه سایت تولید کمپوست و دفن بهداشتی پسماند شهرداری 1401/08/08 1401/08/16
5893452 مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی) 1401/08/08 1401/08/10
5891068 مناقصه راهبری فنی تصفیه خانه شیرابه سایت کمپوست و دفن بهداشتی پسماند شهرداری 1401/08/07 1401/08/16
صفحه 1 از 66