مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بکارگیری پیمانکار جهت احداث پیاده رو در نقاط مختلف سطح شهر 1398/10/24 1398/11/10
طراحی، نصب و بهره برداری دو دستگاه تلویزیون شهری 1398/10/19 1398/10/28
طراحی، نصب و بهره برداری دو دستگاه تلویزیون شهری 1398/10/12 1398/10/28
واگذاری به کارگیری پیمانکار جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی 1398/10/02 1398/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی خیابان بهاران 1398/09/30 1398/10/03
واگذاری به کارگیری پیمانکار جهت جمع آوری و هدایت آب های سطحی خیابان 1398/09/26 1398/10/03
بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی نقاط مختلف سطح شهر 1398/09/24 رجوع به آگهی
بکارگیری پیمانکار جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1398/09/24 رجوع به آگهی
بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه 1398/09/18 رجوع به آگهی
بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی نقاط مختلف سطح شهر 1398/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39