مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به کارگیری پیمانکار جهت پیاده رو سازی بلوار 1398/02/28 1398/03/18
بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی بلوار 1398/02/28 1398/03/18
بکارگیری پیمانکار جهت لکه گیری معابر سطح شهر 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی یک گذرگاه پیاده ) پل عابر پیاده) بر روی رودخانه در راستای سهولت در امر عبور و مرور عاب... 1398/02/22 رجوع به آگهی
بکارگیری پیمانکار جهت ساماندهی باغ سی هکتاری 1398/02/12 1398/02/24
احداث بریدهای عرضی رودخانه 1398/02/11 1398/02/21
بکارگیری پیمانکار جهت ساماندهی باغ سی هکتاری 1398/02/05 1397/12/24
بکارگیری پیمانکار جهت احداث بریدهای عرضی رودخانه 1398/02/04 1398/02/21
به کارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیتهای خدمات شهری (نظافت و پاکسازی) 1398/01/28 1398/02/09
بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های فضای سبز 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34