مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5978905 مناقصه به بکارگیری پیمانکار جهت احداث یادمان 1401/09/03 1401/09/02
5972454 مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت احداث برید عرضی 1401/09/01 1401/09/07
5971188 مناقصه احداث بریدعرضی رودخانه 1401/09/01 1401/09/07
5966963 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال هدایت آبهای سطحی کوچه 1401/08/30 1401/09/06
5966753 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پیاده راه ساحلی (فاز اول) 1401/08/30 1401/09/06
5957559 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه زباله 1401/08/26 1401/09/02
5956662 مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت احداث یادمان شهدای گمنام 1401/08/26 1401/09/02
5956602 مناقصه احداث حوضچه آرامش و سرریز رودخانه 1401/08/26 1401/09/02
5956501 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث یادمان شهدای گمنام 1401/08/26 1401/09/02
5947484 مناقصه جابجایی تیر برق های معابر سطح شهر 1401/08/23 1401/08/29
5944385 مناقصه اجاره بیل زنجیری و کامیون جهت لایروبی انهار سطح شهر 1401/08/23 1401/08/29
5920410 مناقصه پیمانکار جهت لوله گذاری به منظور هدایت آب به باغ سی هکتاری 1401/08/16 1401/08/22
5778304 مناقصه اجاره بیل زنجیری و کمپرسی جهت احداث راه دسترسی و حفر ترانشه و کانال شیرابه زباله 1401/07/20 1401/07/26
5730689 مناقصه اجاره بیل چرخ زنجیری و کامیون جهت لایروبی انهار سطح شهر 1401/07/07 1401/07/14
5730687 مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی تیر برق های سطح شهر 1401/07/07 1401/07/14
5730685 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث برید عرضی رودحانه 1401/07/07 1401/07/14
5727287 مناقصه واگذاری احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1401/07/06 1401/07/06
5719808 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیل برگردان بر روی نهر 1401/06/31 1401/07/06
5718253 مناقصه احداث سیل برگردان رودخانه 1401/06/31 1401/07/06
5718248 مناقصه احداث کانال هدایت آبهای سطحی 1401/06/31 1401/07/06
صفحه 1 از 40