مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرمایه گذاری در عرصه ساحلی (جذب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در طرح تفریحی و توریستی ) 1399/11/05 1399/11/21
بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی بلوار 1399/10/15 رجوع به آگهی
به کارگیری مشاور جهت تهیه طرح مطالعاتی مرمت و احیاء باغ ۳۳ هکتاری 1399/10/15 1399/10/24
بکارگیری مشاور جهت تهیه طرح جامع مطالعاتی مرمت و احیاء مجموعه باغ 33 هکتاری و بلوار 1399/10/08 رجوع به آگهی
پیاده روسازی بلوار 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی بلوار معلم 1399/10/08 1399/10/14
خرید ملزومات برقی جهت تجهیز تیرهای روشنایی دکوراتیو خیابان 1399/09/30 رجوع به آگهی
جذب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در طرح تفریحی توریستی 1399/09/24 1399/10/02
به کارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی خیابان 1399/09/24 رجوع به آگهی
خرید ملزومات برقی به منظور تجهیز تیرهای دکوراتیو جهت روشنایی خیابان 1399/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52