مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1392/03/18 1392/03/24
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1392/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1392/02/25 1392/02/31
واگذاری جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1392/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری - حمل و دفن پسماند (زباله شهر) - رفت و روب و تنظیف معابر 1392/01/29 1392/02/05
امور خدمات شهری شامل جمع آوری - حمل و دفن پسماند (زباله شهر) - رفت و روب و تنظیف 1392/01/22 1392/02/05
واگذاری پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1391/03/18 1391/03/27
واگذاری پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1391/03/11 1391/03/27
واگذاری پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر شهری 1391/02/30 1391/03/08
واگذاری خدمات شهری شامل جمع آوری ، حمل و دفن پسماند و تنظیف معابر عمومی 1391/02/23 1391/03/01
صفحه 5 از 7