کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7345963 مناقصه خرید کابلهای کم زوج 04/2، 04/4، 04/6، 04/10 (vendor list tci) استان مازندران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7345572 مناقصه خرید باتری 2 ولت 2000 آمپر با جایگاه و متعلقات و خرید باتری 2 ولت 3000 آمپر با جایگاه و متعلقات و نصب استان مازندران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7298693 مناقصه خرید کابل های کم زوج 2/04، 4/04، 6/04، 10/04 (vendor list tci) استان مازندران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7173357 مناقصه خرید و اجرای طرح فاز 2 USO پل سفید استان مازندران 1402/07/19 رجوع به آگهی
7111450 مناقصه خرید دیزل ژنراتور 300 KVA استان مازندران 1402/07/09 رجوع به آگهی
7089618 مناقصه خرید 10 دستگاه OLT GPON استان مازندران 1402/07/05 رجوع به آگهی
7056563 مناقصه خرید باتری 2 ولت 1000 آمپر با متعلقات و جایگاه باتری 2 ولت 1000 آمپر و باتری سیلد 2 ولت 2000 آمپر ساعت و جایگاه باتری 2 ولت 2000 آمپر ساعت استان مازندران 1402/06/28 رجوع به آگهی
7045563 مناقصه خرید باتری بهمراه اتصالات I شکل استان مازندران 1402/06/22 رجوع به آگهی
7042523 مناقصه خرید باتری به همراه اتصالات I شکل استان مازندران 1402/06/22 رجوع به آگهی
6937337 مناقصه خرید 10 دستگاه OLTGPON استان مازندران 1402/05/31 رجوع به آگهی
6934191 مناقصه خرید OLT GPON استان مازندران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930529 مناقصه خرید 10 دستگاه olt gpon استان مازندران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930526 مناقصه خرید سیم دوبل مهاردار06و سیم اصلی 1/5 استان مازندران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930525 مناقصه خرید سیم دوبل مهاردار06 و سیم اصلی 1/5 استان مازندران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6926248 مناقصه خرید سیم دوبل مهاردار 06 و سیم اصلی 1.5 استان مازندران 1402/05/29 رجوع به آگهی
6752887 مناقصه تجدید مناقصه استان مازندران 1402/04/12 رجوع به آگهی
6744344 مناقصه خرید ترمینال 10 زوجی قهوه ای , ماژول 25 زوجی , ارت بار ترمینال 100 زوجی ام دی اف و فیوز ترمینال 200 زوجی MDF استان مازندران 1402/04/11 رجوع به آگهی
6624407 مناقصه خرید ترمینال استان مازندران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6565315 مناقصه خرید تجهیزات پچ کورد و آداپتور فیبر نوری استان مازندران 1402/02/30 رجوع به آگهی
6551757 مناقصه خرید 100 دستگاه 5616 ( DSLM ) استان مازندران 1402/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51