مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل، تخلیه و بارگیری 4700 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، تخلیه و بارگیری 4700 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، تخلیه و بارگیری 4700 تن انواع نهاده های کشاورزی به پیمانکاران واجد شرایط 1398/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، تخلیه و بارگیری 4700 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/20 رجوع به آگهی
بارگیری و حمل و نقل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/19 رجوع به آگهی
امور حفاظت فیزیکی خود 1398/02/07 1398/02/10
واگذاری امور حفاظت فیزیکی 1398/02/05 1398/02/12
تامین نیروهای حفاظت فیزیکی 1398/02/07 1398/02/10
تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی 1397/11/21 1397/11/28
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت، آبدارخانه و اداری) 1397/11/18 1397/11/27
صفحه 1 از 6