مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه های ساماندهی مبادی ورودی شهر و بازسازی ، مرمت و آسفالت معابر سطح شهر 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی مبادی ورودی شهر 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه باز سازی ، مرمت و آسفالت معابر سطح 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری در محدوده قانونی شهری شامل رفت و روب ، تعمیر و نگهداری و نگهبانی فضای سبز شهری و اجرائیات 1400/05/04 1400/05/10
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهری 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات مربوط به خدمات شهری 1400/04/12 1400/04/17
مناقصه پروژه توسعه و بهبود شبکه ی حمل و نقل درون شهری شهر 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه پروژه توسعه و بهبود شبکه ی حمل و نقل درون شهری شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 70* 60 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شن و ماسه 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 70* 60 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ماسه(6-0) و شن 14 مرغوب 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 6070 1400/01/15 1400/01/24
مناقصه خرید شن و ماسه 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 70* 60 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شن و ماسه 1399/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14