مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امحا سموم سنواتی غیر قابل مصرف از نوع کلره و غیر کلره جامد و مایع و ظروف وملزومات ومواد آلوده 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای سموم سنواتی 1400/07/11 1400/07/21
مناقصه فراخوان تدارک گاز متیل بروماید 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امحای سموم سنواتی 262 تن 1400/06/10 1400/06/18
مناقصه امحا سموم سنواتی غیر قابل مصرف 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی و نگهداری 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی پشتیبانی و نگهداری 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عملیات خدمات عمومی شامل نظافت ساختمانها، محوطه و نگهداری و حفظ فضای سبز سازمان 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه تدارک گاز متیل بروماید 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارتقاء تکنولوژی مبارزه (سمپاشها/ادوات/تجهیزات حفظ نباتات) 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خدمات عمومی شامل نظافت ساختمانها، محوطه و نگهداری و حفظ فضای سبز سازمان 1399/10/20 1399/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی پشتیبانی و نگهداری شامل نظافت ساختمانها و محوطه و نگهداری فضای سبز سازمان 1399/10/18 1399/10/25
مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی و نگهداری 1399/10/18 1399/10/25
مناقصه خرید سموم آفات عمومی ویژه جوندگان 1399/10/17 1399/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای سموم جونده کش 1399/10/16 1399/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای سموم جونده کش 1399/10/16 1399/10/24
مناقصه تهیه و تامین کالا 1399/10/16 1399/10/24
مناقصه تأمین و تدارک به موقع آفت کش های کشاورزی 1399/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تدارک آفتکش گازی متیل بروماید 1399/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سموم آفات عمومی برای سازمان 1399/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25