مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه آسفالت معابر 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری معابر شهرک و خیابان 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای شرکتی شهرداری 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین نیروهای انسانی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای شرکتی شهرداری 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای انسانی 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارک های سطح 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و نظافت معابر و آبیاری فضای سبز به صورت حجمی 1400/03/05 1400/03/11
مناقصه واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارک های سطح شهر 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای سطح شهر 1400/02/18 1400/02/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری رفت و روب نظافت معابر و آبیاری فضای سبز 1400/02/12 1400/02/19
مناقصه واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکها 1400/02/11 1400/02/19
مناقصه خرید قیر 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه خرید پایه چراغ خیابانی و پرژکتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 60تن قیر 60/70 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه چراغ و پرژکتور 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه خرید پایه چراغ خیابانی و پروژکتور ( پایه چراغ خیابانی دو طرفه ، پایه چرغ خیابانی دو شاخه، پایه چراغ خیابانی ۱۲طرفه ، پروژکتور و....) 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 60تن قیر 60/70 1399/12/13 1399/12/20
مناقصه واگذاری پخش آسفالت معابر سطح شهر 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد پايه چراغ خياباني و پرژكتور 1399/12/03 1399/12/10
صفحه 1 از 11