مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نظافت محوطه محل دائمی برگزاری نمایشگاه 1399/12/10 1399/12/18
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای سیل بند محل جدید نمایشگاه 1399/09/01 1399/09/05
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای سیل بند محل جدید نمایشگاه 1399/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای مبلمان پارکی پروژه نمایشگاهی 1399/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ورق های PVC مخصوص پارتیشن های نمایشگاهی 1399/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری پروفیل های آلومینیومی پارتیشن های نمایشگاهی مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/07/07 1399/07/13
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای مبلمان پارکی 1399/06/30 1399/07/05
مناقصه خریداری ورق های PVC مخصوص پارتیشن های نمایشگاهی مورد نیاز 1399/06/27 1399/06/29
مناقصه دوربین ها و متعلقات و لوازم شبکه دیتای مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای مبلمان پارکی پروژه نمایشگاهی 1399/06/23 1399/07/05
مناقصه پروفیل های آلومینیومی پارتیشن های نمایشگاهی 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه ورق های PVC مخصوص پارتیشن های نمایشگاهی مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات نظافت پروژه نمایشگاهی 1399/06/17 1399/06/23
مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آب نماهای مورد نیاز 1399/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوسترهای مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری تجهیزات آب نمای مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه خریداری دوربین ها و متعلقات شبکه دیتا و دوربین 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه سیم و کابل مورد نیاز پروژه نمایشگاهی 1399/04/04 1399/04/07
صفحه 1 از 9