مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ایی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی 1398/06/23 1398/06/25
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی 1398/06/05 1398/06/11
مبادله 492/730 تن قیر 85/100 بصورت تهاتر با آسفالت 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سردشت به صورت حجمی 1398/05/09 1398/05/14
اجاره عوایدات جایگاه CNG شهرداری 1398/05/01 1398/05/12
پروژه بتن بلاک گذاری معابر سطح شهر و پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر 1398/04/23 1398/04/26
اجاره عوایدات جایگاه cng 1398/04/19 1398/04/25
مزایده اجاره عوایدات جایگاه cng 1398/04/05 1398/04/13
پروژه اماده سازی معابر دسترسی به سایت مسکن مهر و جدولگذاری معابر سطح شهر و پروژه بتن پلاک گذاری معاب... 1398/03/28 1398/03/30
خرید مصالح دانه بندی شده 1398/03/18 1398/03/19
صفحه 1 از 17