مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه واﮔﺬاری خدمات شهری و فضای سبز و ... 1400/06/01 1400/06/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قیر 22-58 PG 1400/04/29 1400/04/31
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/04/29 1400/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری 1400/04/06 1400/04/13
مناقصه واگذاری پروژه احداث پارک 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه خرید قیر 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه پروژه احداث پارک صخره ای 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه پروژه ادامه احداث و پوشش کانال و احداث پارک عمومی در ورودی شهر تکمیل عملیات احداث پارک ـ تأمین روشنایی پارکها تهیه و نصب مبلمان پارکی 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ادامه احداث بلوار و اتصال خیابان در قالب تکمیل کمربندی 1400/03/17 1400/03/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قیر 22-58 PG 1400/03/14 1400/03/17
مناقصه پروژه ادامه احداث و پوشش کانال و احداث پارک عمومی در ورودی شهر 1400/03/14 1400/03/19
مناقصه ادامه احداث بلوار 1400/03/14 1400/03/19
مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار حائل با سنگ لاشه، فرش کف با سنگ لاشه، بتن مگر، بتن 16 مگا پسکال، نصب جداول پیش ساخته 1400/03/08 1400/03/12
مناقصه جدولگذاری و بتن پلاک و سنگفرش معابر سطح شهر 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث پارک صخره ایی 1400/03/05 1400/03/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای جدولگذاری و بتن پلاک و سنگفرش معابر سطح شهر 1400/03/05 1400/03/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/03/05 1400/03/12
صفحه 1 از 14