مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1398/06/20 1398/06/23
اجرای زیرسازی کمربندی 1398/03/04 رجوع به آگهی
اجرای زیرسازی کمربندی 1398/02/31 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه مجتمع تجاری مسکونی 1397/12/13 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت مجتمع تجاری مسکونی 1397/12/08 رجوع به آگهی
با مشارکت بخش خصوصی در یک قطعه زمین 1397/10/30 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه مجتمع تجاری مسکونی 1397/10/17 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت مجتمع تجاری مسکونی 1397/10/16 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه مجتمع تجاری مسکونی 1397/01/29 رجوع به آگهی
در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی در یک قطعه زمین خود به مساحت 165 مترمربع مجتمع تجاری مسکونی احداث نم... 1397/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2