مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی بتنی واقع در خط ساحلی به طول ۵۰۰ متر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار حفاظتی بتنی ساحلی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی بتنی ساحلی 1400/09/01 1400/09/13
مناقصه خرید قیر 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه خرید قیر جهت اجرای عملیات روکش آسفالت 1400/02/08 1400/02/15
مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی 1400/02/05 1400/02/07
مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی سطح شهر 1400/01/30 1400/02/13
مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی سطح شهر 1400/01/24 1400/02/13
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حائل بتنی وزنی ضلع جنوب شرقی رودخانه 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث دیوار حائل بتنی 1399/12/28 1399/12/28
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی به همراه خرید مخلوط کوهی 1399/12/20 1400/01/11
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی به همراه خرید مخلوط کوهی 1399/12/14 1400/01/11
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی به همراه خرید مخلوط کوهی 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت معابر 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید 50 اصله پایه چراغ روشنایی 1399/11/23 1399/12/05
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی به همراه خرید مخلوط کوهی 1399/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1399/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایه چراغ روشنایی 1399/11/15 1399/12/05
صفحه 1 از 12