مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یک دستگاه بیل بکهو 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه خرید یکدستگاه بیل بکهو 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه مخلوط ریزی 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه واگذاری مخلوط ریزی کیلومتر ۰ تا ۲۸ خط ۱۲ دورود و ۲۵۰ مورد لوله گذاری خطوط لوله 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه خرید یک دستگاه بیل بکهو 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه واگذاری مخلوط ریزی و ۲۵۰ مورد لوله گذاری خطوط لوله 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ایستگاه اندازه گیری گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه تأمین خدمات عمومی و تخصصی ایستگاه اندازه گیری گاز نفت 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ایستگاه اندازه گیری گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/10/12 1400/10/20
مناقصه ساخت نقاط اندازه گیری باند باکس و مارکر نشان بتنی 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در ایستگاه اندازه گیری گاز 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه واگذاری تعویض پوشش خط لوله 30 اینچ انتقال گاز به طول 4500 متر و تعمیرات لوله 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه ساخت نقاط اندازه گیری باند باکس و مارکر نشان بتنی 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه واگذاری تعویض پوشش خط لوله 30 اینچ انتقال گاز به طول 4500 متر و تعمیرات لوله 1400/09/24 1400/10/07
مناقصه تعویض پوشش خط لوله 30 اینچ 1400/09/24 1400/10/07
مناقصه ساخت نقاط اندازه گیری باند باکس و مارکر نشان بتنی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خدمات خودرو های استیجاری با راننده 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه تأمین خدمات خودروهای استیجاری با راننده منطقه 7 عملیات انتقال گاز 1400/09/17 1400/09/21
صفحه 1 از 32