مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات تعویض قسمتی از شبکه و انشعابات 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات تعویض قسمتی از شبکه و انشعابات 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه تهیه و اجرای اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و انشعابات 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملی گاوخانه از توابع شهرستان اراک 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستا 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب روستا - عملیات تهیه و اجرای اصلاح شبکه آب روستا - عملیات تعویض انشعابات و بخشی از شبکه توزیع روستا و ... 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی و اجرای ورودی و خروجی مخزن روستا 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تهیه و اجرای خط انتقال و اصلاح شبکه توزیع آب قسمتی از روستا 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه و اجرای بخشی از خط انتقال مجتمع 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال آب از چاه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه و اجرای خط انتقال مجتمع 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال مجتمع 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عملیات تهیه و اجرای بخشی از خط انتقال 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه آبرسانی و نصب انشعابات 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب چاه 1400/10/20 1400/10/23
صفحه 1 از 58