کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7361445 مناقصه خرید خدمات مهندسی مشاوره پروژه های 1- بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر2- بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب3- مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/09
7361195 مناقصه حفر چاه دستگاهی استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/06
7361194 مناقصه خرید لوله چدن داکتیل در سایزهای 250، 300، 350، 400 میلیمتر همراه با واشر استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/05
7358665 مناقصه بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/09
7355932 مناقصه بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/09
7348368 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات تهیه و اجرای قسمتی از خط انتقال آب 2- عملیات تهیه و اجرای قسمتی از خط انتقال آب مجتمع 3- حفر چاه دستگاهی شماره استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/06
7312005 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/08/27 1402/09/01
7308251 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مسکن ملی شهر استان مرکزی 1402/08/24 1402/09/01
7299571 مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر استان مرکزی 1402/08/22 1402/08/27
7065243 مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/06/30 1402/07/06
7061457 مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/06/29 1402/07/06
6968114 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : انجام فعالیتهای خدمات مشترکین شهری و روستایی شهرستان استان مرکزی 1402/06/06 1402/06/09
6927889 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/05/29 1402/06/05
6897189 مناقصه عملیات نگهداری بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر و روستاها استان تهران 1402/05/21 رجوع به آگهی
6894186 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتول 700kva استان مرکزی 1402/05/21 1402/05/26
6859615 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات انجام کلیه خدمات و وظایف مرکز ارتباط مردمی 2- عملیات انجام سرویس دهی رفت و آمد پرسنل ستاد3- عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/05/10 1402/05/16
6844821 مناقصه عملیات تهیه و اجرای دیوار کشی اطراف محوطه تصفیه خانه فاصلاب شهر استان مرکزی 1402/05/07 1402/05/11
6841376 مناقصه عملیات تهیه و اجرای دیوار کشی اطراف استان مرکزی 1402/05/04 1402/05/11
6786002 مناقصه واگذاری پساب به مدت محدود و معین در ازای احداث و بهره برداری و اورهال 3 خط از 4 خط جریان فاز 4 تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک به روش بیع متقابل استان مرکزی 1402/04/20 1402/04/26
6752462 مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات اب شرب شهر استان گیلان 1402/04/12 1402/04/17
صفحه 1 از 63