کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8082935 مناقصه بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در خصوص جبران خسارت های جانی و مالی وارد بر اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و پوشش بیمه کلیه اموال و تاسیسات استان مرکزی 1403/03/21 1403/03/26
8010675 مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه شبکه جمع آوری و خطوط انقال فاضلاب استان مرکزی 1403/03/01 1403/03/07
7833449 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی و فایروال به همراه لایسنس 2- خرید ذخیره ساز و سرور hp dl380 به همراه قطعات استان مرکزی 1403/01/26 1403/02/10
7764965 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای واگذاری امتیاز استفاده از شرکت آب بخشی از آب تحصیل شده ناشی از مشارکت در عملیات کاهش هدر رفت آب استان مرکزی 1402/12/19 1402/12/26
7557355 مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/10/27 1402/11/01
7438707 مناقصه حفر دو حلقه چاه دستی دهانه گشاد (مخزنی) شهر استان مرکزی 1402/09/25 1402/09/30
7433912 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل حفر چاه دستگاهی به روش دورانی استان مرکزی 1402/09/22 1402/09/29
7361445 مناقصه خرید خدمات مهندسی مشاوره پروژه های 1- بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر2- بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب3- مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/09
7361195 مناقصه حفر چاه دستگاهی استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/06
7361194 مناقصه خرید لوله چدن داکتیل در سایزهای 250، 300، 350، 400 میلیمتر همراه با واشر استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/05
7358665 مناقصه بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/09
7355932 مناقصه بازنگری مطالعات طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/09
7348368 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات تهیه و اجرای قسمتی از خط انتقال آب 2- عملیات تهیه و اجرای قسمتی از خط انتقال آب مجتمع 3- حفر چاه دستگاهی شماره استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/06
7312005 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/08/27 1402/09/01
7308251 مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مسکن ملی شهر استان مرکزی 1402/08/24 1402/09/01
7299571 مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهر استان مرکزی 1402/08/22 1402/08/27
7065243 مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/06/30 1402/07/06
7061457 مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/06/29 1402/07/06
6968114 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : انجام فعالیتهای خدمات مشترکین شهری و روستایی شهرستان استان مرکزی 1402/06/06 1402/06/09
6927889 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب استان مرکزی 1402/05/29 1402/06/05
صفحه 1 از 63