مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت 1398/06/25 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/06/12 1398/06/16
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/06/12 رجوع به آگهی
تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان 1398/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت 8 پایگاه فوریت های پزشکی 115 استان 1398/05/28 1398/06/02
خرید 16 دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی 1398/05/22 1398/05/24
واگذاری مدیریت 8 پایگاه فوریت های پزشکی 115 استان 1398/05/08 1398/05/12
خرید خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی 1398/05/07 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12