مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جهت لیست کوتاه مانیتورینگ ایستگاههای گاز 1398/11/07 1398/11/16
خرید و نصب سیستم روشنایی ایستگاهها 1398/11/06 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه بازدید و شارژ کپسول اطفاء حریق 1398/11/06 1398/11/20
فراخوان ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم روشنایی ایستگاههای غرق آباد، نوبران و شهر مهاجران ( کوی پالایش... 1398/11/06 1398/11/07
بازدید و شارژ کپسولهای اطفاء حریق 1398/11/06 1398/11/20
خرید و نصب سیستم روشنایی ایستگاهها 1398/11/02 رجوع به آگهی
خرید لباس کار 1398/11/01 1398/11/06
واگذاری عملیات نصب و تعویض کنتور و رگلاتور 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید لباس کار 1398/10/26 1398/11/06
واگذاری عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب و بررسی مقاومت نشتی جریان تعداد 250 عدد اتصال عا... 1398/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 174