کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8090995 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سرور مشترکین استان مرکزی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8083407 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سرور مشترکین شرکت گاز استان مرکزی 1403/03/21 رجوع به آگهی
8078260 مناقصه عملیات گازرسانی به روستا استان مرکزی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8078242 مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده استان مرکزی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8078239 مناقصه احداث ابنیه پست امداد ناحیه گازرسانی استان مرکزی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8059590 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سرور مشترکین استان مرکزی 1403/03/13 رجوع به آگهی
8045962 مناقصه کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell Elster استان مرکزی 1403/03/10 رجوع به آگهی
8045374 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات سرور مشترکین شرکت گاز استان مرکزی استان مرکزی 1403/03/10 1403/03/29
8036257 مناقصه کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت honeywell elster در سطح استان مرکزی استان مرکزی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8034996 مناقصه کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) استان مرکزی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8015904 مناقصه کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster استان مرکزی 1403/03/03 رجوع به آگهی
8008080 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/19
7976808 مناقصه احداث ساختمان ناحیه گاز استان مرکزی 1403/02/26 1403/03/08
7970124 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سوئیچ و مسیریاب استان مرکزی 1403/02/25 رجوع به آگهی
7963928 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سوئیچ و مسیریاب اتاق سرور استان مرکزی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7950657 مناقصه احداث ساختمان ناحیه گاز استان مرکزی 1403/02/20 1403/03/08
7934059 مناقصه احداث ساختمان ناحیه گاز شهر مهاجران استان مرکزی 1403/02/18 1403/03/08
7931439 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سوئیچ و مسیر یاب اتاق سرور استان مرکزی 1403/02/18 رجوع به آگهی
7922305 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای خرید سوئیچ و دستگاه مسیریاب اتاق سرور شرکت گاز استان مرکزی استان مرکزی 1403/02/16 1403/03/05
7915269 مناقصه تجمیعی رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خطوط تغذیه در سطح استان استان مرکزی 1403/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 143