مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری گازرسانی به حفره های پراکنده 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته بتنی 1400/10/23 1400/11/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اعلام حریق ابنار کالای شرکت گاز استان مرکزی 1400/10/23 1400/11/07
مناقصه انجام مطالعات ارزیابی ، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ، ارائه طرح اجرائی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان ایستگاههای TBS در سطح است 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه افزایش دیوار و محوطه 1400/10/20 1400/11/04
مناقصه عملیات گازرسانی به روستا 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عملیات گازرسانی به روستا 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات گازرسانی به روستا 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله انبار 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله انبار 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار فاز 2 زون 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی گازرسانی به روستای 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و احداث سوله انبار 1400/09/25 1400/10/09
مناقصه واگذاری گاز رسانی به حفره های پراکنده 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار 1400/09/24 1400/09/30
صفحه 1 از 111