کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2645008 مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی ، تجهیز چاه ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا استان هرمزگان، استان تهران 1398/12/03 رجوع به آگهی
2642383 مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستا استان هرمزگان، استان تهران 1398/12/01 1398/12/05
2642145 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع استان هرمزگان 1398/12/01 1398/12/05
2640958 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستای رکن آباد مجتمع بندزرک از توابع شهرستان میناب( نوبت دوم ) استان هرمزگان 1398/11/30 1398/12/05
2640957 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی  احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی استان هرمزگان 1398/11/30 1398/12/05
2640956 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع سراح جلالی (مسیر جغدر) از توابع شهرستان حاجی آباد ( نوبت دوم ) استان هرمزگان 1398/11/30 1398/12/05
2640090 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستا استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/30 1398/12/05
2638896 مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی قلات بالا، تجهیز چاه شماره یک و دو مجتمع، ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/30 رجوع به آگهی
2638887 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ابرسانی استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/30 1398/12/05
2576716 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/08 رجوع به آگهی
2576442 مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی ، تجهیز چاه ،ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/08 رجوع به آگهی
2576180 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/08 رجوع به آگهی
2575265 مناقصه علمیات اجرایی تجهیز چاه، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه تا مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع و احداث ایستگاه پمپاژ استان هرمزگان 1398/11/08 رجوع به آگهی
2575087 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/08 رجوع به آگهی
2574911 مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/07 رجوع به آگهی
2574748 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع استان هرمزگان 1398/11/07 1398/11/14
2574747 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی استان هرمزگان 1398/11/07 1398/11/14
2574711 مناقصه عملیات اجرایی  احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی استان هرمزگان 1398/11/07 1398/11/14
2574710 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تجهیز چاه شماره 5، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه شماره 5 تا مخزن 1000مترمکعبی استان هرمزگان 1398/11/07 1398/11/14
2573872 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی استان هرمزگان، استان تهران 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90