مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی ، تجهیز چاه ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا 1398/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستا 1398/12/01 1398/12/05
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/12/01 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستای رکن آباد مجتمع بندزرک از توابع شهرستان میناب( نوبت دوم ) 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی  احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع سراح جلالی (مسیر جغدر) از توابع شهرستان حاجی آباد ( نوبت دوم ) 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی در روستا 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی قلات بالا، تجهیز چاه شماره یک و دو مجتمع، ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا 1398/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ابرسانی 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی ، تجهیز چاه ،ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت به شبکه روستا 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه علمیات اجرایی تجهیز چاه، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه تا مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع و احداث ایستگاه پمپاژ 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عملیات اجرایی  احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تجهیز چاه شماره 5، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه شماره 5 تا مخزن 1000مترمکعبی 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90