مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی ، تجهیز چاه ،ساختمان سرچاهی و اجرای خط پمپاژ و برگشت ب... 1398/11/08 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
علمیات اجرایی تجهیز چاه، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه تا مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع و احداث ایستگا... 1398/11/08 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی 1398/11/08 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی 1398/11/07 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ آب مرکزی 1398/11/07 1398/11/14
عملیات اجرایی  احداث مخازن 1000 و 300 مترمکعبی 1398/11/07 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تجهیز چاه شماره 5، احداث موتورخانه، خط پمپاژ از چاه شماره 5 ت... 1398/11/07 1398/11/14
صفحه 1 از 178