مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/07/24 1400/07/27
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/07/22 1400/07/27
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/07/21 1400/07/27
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت 1400/07/03 1400/07/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی وایاب وذهاب کارکنان سیروحرکت 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه بهره برداری از اتاق تاکسی بیسیم 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از غرفه آشپزخانه و رستوران - بهره برداری از تاکسی بیسیم 1400/06/21 1400/06/27
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/06/16 1400/06/22
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/06/16 1400/06/22
مناقصه مقاوم سازی ساختمان های اداری و ارتباط 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه احداث ساختمان تجهیزات علائمی و اداری ایستگاه انشعاب 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1400/06/09 1400/06/13
صفحه 1 از 38