مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991090 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1401/09/07 1401/09/08
5985036 مناقصه بهسازی سیستم روشنایی ایستگاه 1401/09/06 رجوع به آگهی
5974153 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی چاه آب 1401/09/01 1401/09/08
5974145 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت 1401/09/01 1401/09/08
5974143 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی سیستم روشنایی ایستگاه های 1401/09/01 1401/09/08
5972703 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1401/09/01 1401/09/08
5970827 مناقصه بهسازی چاه آب ایستگاه 1401/09/01 1401/09/08
5970779 مناقصه بهسازی سیستم روشنایی ایستگاههای 1401/09/01 1401/09/08
5949463 مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 1401/08/24 1401/08/30
5947349 مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمزچدنی کوچک 1401/08/23 1401/08/30
5943529 مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 1401/08/23 1401/08/30
5862720 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان اداره کل هرمزگان 1401/08/04 1401/08/10
5862401 مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای ساختمان 1401/08/04 1401/08/10
5850946 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/03 1401/08/09
5849832 مناقصه واگذاری سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/03 1401/08/09
5848316 مناقصه ترمیم و بازسازی ستون های آسیب دیده و رنگ آمیزی نمای 1401/08/03 1401/08/10
5843514 مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت 1401/08/02 1401/08/09
5809887 مناقصه رستوران 1401/07/26 رجوع به آگهی
5805876 مناقصه رستوران 1401/07/25 1401/08/01
5720711 مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان 1401/07/02 1401/07/09
صفحه 1 از 41