مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات طرح کابلکشی فیبر نوری 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت 1400/04/28 1400/05/10
مناقصه ایاب و ذهاب مرکز منطقه 1399/06/20 1399/07/01
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب 1398/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث موتورخانه حرارت مرکزی 1398/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب 1398/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث موتورخانه حرارت مرکزی 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث موتورخانه حرارت مرکزی 1398/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه ایمنی ولوهای خط 26- 30 اینچ 1398/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایمنی ولوهای خط 26- 30 اینچ 1398/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه ایمنی ولوهای خط 26-30 اینچ 1398/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سطح بیرونی سقف و بدنه مخزن شماره 3 نفت گاز و سقف مخازن شماره 4- 5 - 2611 - 2612 - 2621 - 2631 و لوله ها و اتصالات این مخازن و تراپ ورودی خط لوله 26 اینچ 1398/05/27 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ امیزی سطح بیرونی سقف و بدنه مخزن شماره 3 نفت گاز و سقف مخازن شماره 4- 5 - 2611 - 2612 - 2621 - 2631 و لوله ها و اتصالات این مخازن و تراپ ورودی خط لوله 26 اینچ 1398/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض 4000 متر خط 16 اینچ 1397/12/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض 4000 متر خط 16 اینچ 1397/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان خدمات فنی 1397/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین 1397/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی 1397/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15