مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به بخش های خدماتی- فضای سبز- سرایداری و نگهبانی و گشت ساختمانی 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور مربوط به بخش های خدماتی- فضای سبز- سرایداری و نگهبانی و گشت ساختمانی 1398/02/24 رجوع به آگهی
اجرای کلیه امورات نگهداری و توسعه فضای سبز - سرایداری و گشت تخلفات ساختمانی 1396/12/26 رجوع به آگهی
اجرای کلیه امورات خدمات شهری بصورت حجمی 1396/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای کلیه امورات نگهداری و توسعه فضای سبز - سرایداری و گشت تخلفات ساختمانی به صورت حجمی 1396/12/20 رجوع به آگهی
اجرای کلیه امورات خدمات شهری بصورت حجمی 1396/12/20 رجوع به آگهی
نسبت به اجراء کانیوا( 2000متر طول )، جدول ( 700 مترطول ) رفوژ وسط ( 1400 مترطول ) و کانال عرضی ( 200... 1396/09/20 رجوع به آگهی
نسبت به اجراء کانیوا( 2000متر طول )، جدول ( 700 مترطول ) رفوژ وسط ( 1400 مترطول ) و کانال عرضی ( 200... 1396/09/16 رجوع به آگهی
اجرا کانیوا، جدول، رفوژ وسط و کانال عرضی 1396/08/20 رجوع به آگهی
اجرا کانیوا، جدول، رفوژ وسط و کانال عرضی 1396/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3