مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید FLOWSERVE CENTRIFUGAL PUMP 1389/06/29 1389/07/07
مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی قطعات و تجهیزات 1389/06/29 1389/07/25
مناقصه رید P/F MASONEILAN CONTROL VALVE 1389/06/28 1389/07/06
مناقصه خرید مخزن اسید کلریدریک 35% 1389/06/28 1389/07/25
مناقصه خرید P/F SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 1389/06/28 1389/07/06
مناقصه خرید FOAM AFFF 3% 1389/06/25 1389/07/24
مناقصه خرید FATTY ACID SOAP 1389/06/25 1389/07/24
مناقصه خرید ROSIN 1389/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید P/F "ABB SOLYVANT" AIR FORCED DRAFT FAN 1389/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل 1389/06/24 1389/07/24
مناقصه خرید P/F DRESSER RAND TURBINE 1389/06/24 1389/07/04
مناقصه خرید PERKIN ELMER OPTIMA 7300 DV 1389/06/24 1389/07/21
مناقصه خرید پمپ کف کش 1389/06/24 1389/07/21
مناقصه خرید PARTS FOR CRYOSTAR SUNCTION STRAINER 1389/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید P/F ZELLWEGER GAS TURBINS 1389/06/18 1389/07/17
مناقصه خرید P/F FLUXA FILTRI FILTERS 1389/06/18 1389/07/17
مناقصه خرید پلیت گالوانیزه 1389/06/16 1389/07/14
مناقصه خرید حلال ایزوپارافینیک 1389/06/16 1389/07/14
مناقصه خرید CARRIER LIQUID CHILLING PACKAGE 1389/06/11 1389/06/26
مناقصه خرید ROSEMOUNT CONTROL VALVES & DCS 1389/06/11 1389/06/26
صفحه 1 از 24