مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعمیر انواع الکتروپمپهای چاهها و ایستگاههای پمپاژ 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه واگذاری عملیات مدیریت بهره برداری آب 1400/10/23 1400/11/09
مناقصه پروژه احداث مخزن 5000 متر مکعبی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاههای شرق 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه مدیریت بهره برداری آب و فاضلاب و خدمات مشترکین 1400/10/09 1400/10/11
مناقصه وصول بدهی های آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله های فاضلاب دوجداره 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز چاه آهکی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه تهیه ،طبخ،بسته بندی و توزیع غذا 1400/08/16 1400/08/16
مناقصه عملیات تکمیلی حفاری، خاکبرداری، ساخت دیوارحائل و احداث سازه های فرآیندی تصفیه خانه فاضلاب شهر 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه آب 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه انجام خدمات الف) نظافت ساختمانها و محوطه های شرکت ب) خدمات آبدارخانه ج) خدمات دفتری - واگذاری بخشی از امور نقلیه شرکت به بخش خصوصی 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه انجام خدمات الف) نظافت ساختمانها و محوطه های شرکت ب) خدمات آبدارخانه ج) خدمات دفتری 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی ازامورنقلیه 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه انجام امورخدماتی (نظافت،آبدراخانه،دفتری) 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1400/06/08 1400/06/15
مناقصه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ روستا 1400/06/04 1400/06/11
مناقصه اجرای لوله گذاری توسعه شبکه داخلی و احداث یک باب مخزن 500 متر مکعبی روستا 1400/06/04 1400/06/11
مناقصه انجام خدمات نظافت ساختمان ها آبدارخانه ها نگهداری فضای سبز 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17