مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات آزادسازی و لایروبی رودخانه 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عملیات آزادسازی و لایروبی رودخانه های سه حوضه آبریز استان 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عملیات آزادسازی و لایروبی رودخانه 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه انجام عملیات رپر گذاری رودخانه ها 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه انجام عملیات رپر گذاری رودخانه ها 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه تجدید عملیات رپرگذاری رودخانه های 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه فراخوان اعلام آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پایین دست سد 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پایین دست سد 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات رپر گذاری رودخانه 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه عملیات رپرگذاری رودخانه 1400/08/15 1400/08/24
مناقصه انجام عملیات رپر گذاری رودخانه ها به طول ۳۰ کیلومتر 1400/08/15 1400/08/24
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو و سرویس دهی بابت ماموریت اداری کارکنان سال 1400 1400/05/31 1400/05/30
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو و سرویس دهی بابت ماموریت اداری کارکنان سال 1400 1400/05/24 1400/05/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو 1400/05/24 1400/05/30
مناقصه قرائت اشل ایستگاه های هیدرومتری، تبخیر سنجی و باران سنجی 1400/05/11 1400/05/16
مناقصه عملیات واگذاری خدمات متصدیان پاره وقت شرکت 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو و سرویس دهی بابت ماموریت اداری کارکنان سال 1400 1400/05/07 1400/05/10
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو و سرویس دهی بابت ماموریت اداری کارکنان 1400/05/04 1400/05/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نقلیه,تامین خودرو و سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/05/04 1400/05/10
مناقصه عملیات تکمیلی طرح انتقال آب رودخانه 1400/03/13 1400/03/13
صفحه 1 از 22