مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید شیر آلات و اتصالات خط آبرسانی 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی 1398/01/26 1398/01/31
واگذاری عملیات احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی 1398/01/25 1398/01/31
تامین و حمل شیرآلات و اتصالات ( بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) خط انتقال طرح اضطراری آبرسانی 1398/01/19 رجوع به آگهی
تامین و حمل شیرآلات و اتصالات ( بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان ) خط انتقال طرح اضطراری آبرسانی 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی 1397/12/22 رجوع به آگهی
انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1397/12/15 1397/12/16
انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای 1397/12/14 1397/12/16
عملیات اجرایی روپرگذاری رودخانه 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29