مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر وتعویض کف پوش سالن ورزشی 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر وتعویض سقف سوله ی سالن ورزشی 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفت وروب معابر (منطقه یک خدمات شهری) 1400/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور 1400/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت وبازسازی 1400/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز جامع 1400/02/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کاغذ وی پک 1400/02/22 1400/02/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع لامپ 1400/02/22 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت روستای 1400/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سیار و ثابت مددکاری اورژانس 1400/02/28
مناقصه نظارت بر پروژه های عملیات اجرایی و آماده سازی محلات A1 و معابر پیرامونی شهر 1400/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارکینگ دانشگاه 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و رفع نواقص سیستم اعلان حریق‏ 1400/03/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث و تکمیل بخشی از راه روستایی 1400/02/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 3کلاسه 1400/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ساختمان 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی وراهبری تأسیسات 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر PG 58-22 ازمحل اسناد خزانه 1400/02/22 1400/02/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دوربین مداربسته ‏ 1400/03/01
صفحه 1 از 393