مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرمایه گذار (بیع متقابل) شهر 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه سرمایه گذار (بیع متقابل) شهر 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه باقیمانده ابنیه تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری 1400/07/29 1400/08/11
مناقصه تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه خرید خدمات مشاور نظارت بر قرارداد خرید سامانه تصفیه 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه ث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه جابه جایی و نصب سوله 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه SEAMLESS TUBING 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مواد رزینی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دست قالب جعبه پلیمری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دستمزدی تا مرحله سفتکاری 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه پروژه نوسازی خطوط لوله میادین 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه خرید کنتور دیجیتالی هوشمند سه فاز اتصال مستقیم 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید باتری 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر سه حلقه چاه 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه تکمیل جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/06
صفحه 1 از 376