مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دور مرحله ای عملیات بازسازی و تغییر چیدمان شعبه 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر نگهداشت راهبری تاسیسات 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل آلومینیومی 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه خرید ،ساخت،حمل و نصب سایه بان جایگاه CNG جهت اجرای سایه بان جایگاه CNG سازمان همیاری 1401/03/08 1401/03/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پایه روشنایی 10.5 متری 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه خرید 150 دستگاه کیس-150 دستگاه مانیتور 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفاظت از اراضی در سطح استان 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان خانه بهداشت روستا 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه واگذاری آسفالت ریزی معابر شهر 1401/03/08 1401/03/22
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل ویژه معلولین و توان خواهان به وسیله تعداد 5 دستگاه ون مناسب سازی شده متعلق به شهرداری 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بهره برداری از تعداد 10 دستگاه اتوبوس 1401/03/08 1401/03/18
مناقصه واگذاری خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذا 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکار (حقیقی_حقوقی) جهت واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه اسپرم MIHI TUBE 1401/03/08 1401/03/14
مناقصه پروژه نوسازی سوییچگیرهای 6/6 احیا 2 به صورت PC 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تنظیفات، فضای سبز و تأسیسات فرودگاه 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی - درمانی 1401/03/08 1401/03/09
صفحه 1 از 407