مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
SUPPLY OF MATERIAL POWER TRANSFORMER COIL WINDING REELS AND SOLVENT OIL 1398/11/29 رجوع به آگهی
SUPPLY OF CS BQ PLATE TO MATL. SPECN SA516GR.70-IBR-TDC HY10470REV10 1398/11/29 رجوع به آگهی
CARBON STEEL - ROUNDS 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید و برطرف نمودن اشکال مانیتورینگ و بلووینگ پخت آند خط یک خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید و تحویل کابل LAPP GROUP 1398/11/29 رجوع به آگهی
Extruded Aluminum Heat sinks as per the detailed specifications 1398/11/29 رجوع به آگهی
DISPOSAL OF GENERAL SCRAP ITEMS( ALUMINIUM SCRAP) 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات آماده سازی، استخراج، خردایش، بارگیری... 1398/11/29 1398/12/05
DISPOSAL OF GENERAL SCRAP ITEM (STAINLESS STEEL) 1398/11/29 رجوع به آگهی
DISPOSAL OF GENERAL SCRAP ITEMS (GALVANIZED IRON) 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19