مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بهره برداری از شبکه انتقال و توزیع آب،شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ، مخزن بتنی،مخزن فلزی هوایی 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه عملیات تبدیل پله به رمپ هوایی عابر پیاده 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل هوایی عابرپیاده بصورت تیر و ورق 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل هوایی عابرپیاده بلوار 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای سازه فضایی سقف به روش EPC (طراحی، نظارت، تامین تجهیزات، ساخت) 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عملیات تبدیل پله به رمپ پل هوایی عابر پیاده 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت،حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بصورت تیر و ورق در بلوار 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پل عابر پیاده 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پل عابر پیاده 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پل عابر پیاده 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا، نصب، نگهداری و جمع آوری داربست، اسپیس فریم و سازه سیار همراه با نصب و جمع آوری بنر به منظور فضاسازی فرهنگی در برخی از مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای سازه فضایی سقف 1400/08/29 1400/09/10
مناقصه خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور جهت منازل سازمانی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه اصلاح و افزایش دهانه پل عابر پیاده 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه احدات پل عابر پیاده بلوار 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات پروژه ها 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پل عابر پیاده بلوار 1400/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2