مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پل عابر پیاده هوائی 1398/06/26 رجوع به آگهی
Construction of Screen House/ Plastic Tunnel, Storage/Implement and Vehicle Parking Shed 1398/06/25 رجوع به آگهی
خرید پل فلزی (حمل و نصب) 1398/06/25 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده 1398/06/24 1398/06/30
واگذاری تهیه و نصب 2 دستگاه پل عابر پیاده 1398/06/24 1398/06/30
تهیه ساخت و نصب سوله با سازه سبک و سقف فضایی 1398/06/24 1398/07/10
احداث تعداد شانزده سازه پل عابر پیاده مکانیزه (و همچنین احداث و مجهز نمودن هفت پل عابر موضوع مناقصه... 1398/06/23 رجوع به آگهی
construction, decoration and allied work for India Show 1398/06/23 رجوع به آگهی
پروژه نصب گاردریل - پروژه تهیه و نصب پل عابر پیاده غیر مکانیزه - پروژه اجرای رواق و ... 1398/06/23 رجوع به آگهی
Construction of Pedestrian Steel Truss Bridge 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3