مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث راه اصلی، تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی و خرید تجهیزات آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 1398/02/04 1398/02/10
تکمیل سالن آمفی تئاتر کتابخانه 1398/02/03 1398/02/07
Supply, Installation and Commissioning of Digital Recording System 1398/02/03 1398/02/25
تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر-احداث راه اصلی-خرید تجهیزات آمفی تئاتر 1398/02/03 1398/02/10
تکمیل و تجهیز آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 1398/02/03 1398/02/10
خرید تجهیزات آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 1398/02/03 1398/02/10
تعمیر و نگهداری سیستم الکتریکال و مکانیکال تاسیسات مجتمع به صورت پیمانکاری 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری سیستم دیجیتال نمایش سینما 1398/01/31 رجوع به آگهی
System Integration, Testing and Commissioning of &65533;Ingest, Storage, NLE, Play-out Systems, Vide... 1398/01/21 1398/03/05
تهیه، نصب و راه اندازی سیستم صوت و تصویر سالن جلسه 1398/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2