مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مواد شیمیائی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین اقلام عمومی ساپورت پایپینگ (لوله - نبشی ) BULK MATERIAL FOR PIPING SUPPORT(SPECIAL - URETHANE FOAM BLOCK) 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خودروی کف ساز آتش نشانی - خرید خودروی آب پاش آتش نشانی - خرید خودرو پودر پاش آتش نشانی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یکصد هزار لیترفوم آتش نشانیAFFF 1400/02/01
مناقصه خودروی پودر پاش آتشنشانی RLD-92974 1400/02/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خودروی کف ساز آتشنشانی RLD-92972 1400/02/04
مناقصه خرید خودروی کف ساز آتش نشانی - خرید خودروی آب پاش آتش نشانی - خرید خودرو پودر پاش آتش نشانی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 100 هزار لیر فوم آتش نشانی AFFF 1400/01/17 1400/02/01
صفحه 1 از 1