مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 4 قلم PIPE, CARBON STEEL 1398/01/05 1398/01/28
خرید سرب خالص 1397/12/28 1398/01/21
خرید سرب خالص- تکمیل ساختمان 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های خرید سرب خالص و تکمیل ساختمان دانشکده 1397/12/26 رجوع به آگهی
STAINLESS STEEL HEX BOLTS 1397/12/25 1398/01/08
Supply of Mild Steel Structural Materials 1397/12/25 1398/01/19
خرید فلنج کربن استیل 8، 10 و 12 اینچ 1397/12/25 رجوع به آگهی
SS 316 LN RODS 1397/12/22 1398/02/27
خرید فلنج کربن استیل 8، 10 و 12 اینچ 1397/12/22 رجوع به آگهی
Supplying 1000 Ton Grain Oriented Silicon Steel with code no R001 for distribution and Power Transf... 1397/12/21 1398/01/18
صفحه 1 از 2