مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید کنتور آب 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور آب 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت کلاس 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه خرید کنتور آب آشامیدنی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین و خرید کنتور آب خانگی 1/2 اینچ 1400/02/06
مناقصه خرید ( شامل : تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ) کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم انشعاب آب به تعداد 2000 دست 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه متر مکعبی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و تعویض کنتورهای آب خواب و کم کارکرد مشترکین تحت پوشش 1400/01/24 1400/02/05
مناقصه خرید لوازم انشعاب آب 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه موضوع:خرید ۴۶۵۰ دستگاه کنتور خانگی ۱/۲ اینچ و ۹۲۲۰ دستگاه کنتور خانگی ۳/۴ اینچ مدل نیمه خشک کلاس R۱۶۰ با قابلیت قرائت از راه دور 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 950 عدد کنتور سه متر مکعبی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید950 عدد کنتور سه متر مکعبی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور آب شرب 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه - آبرسانی - تجدید - واگذاری فعالیتهای خدمات پشتیبانی مربوط به نگهداری و رفع حوادث تاسیسات آب - خرید کنتور آب شرب - تجدید - سایز 1/2 به تعداد 25080 و سایز 3/4 به تعداد 1468 و سایز 1 اینچ به تعد... 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و رفع حوادث شبکه و تاسیسات آب و خرید کنتور آب مشترکین 1400/01/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1