مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply and delivery of Tools for Mechaical workshop at Plant site 1398/10/30 رجوع به آگهی
Supply and delivery of Spare Parts for Plant Mechanical at Plant site 1398/10/30 رجوع به آگهی
Supply and delivery of Different Types of Endless Belt for Cement Mil 1398/10/30 رجوع به آگهی
Supply of Brass Sheet & Nut Bolts at Plant site 1398/10/30 رجوع به آگهی
Supply of Welding rod & SS rod at Plant site 1398/10/30 رجوع به آگهی
Supply of Pinion Gear/Bevel Gear & Cooler Bolt at Plant site 1398/10/30 رجوع به آگهی
خرید تاسیسات شن شویی و تولید قطعات بتن پرسی و راه اندازی آن در شهر 1398/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1