مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی, خرید و اجرای سکوهای بارگیری FUEL OIL و باسکول های بارگیری جدید بصورت EPC 1398/02/04 1398/02/22
واگذاری انجام خدمات مشاوره 1398/02/04 رجوع به آگهی
نصب انشعاب: اجرای 24598 متر شبکه گازرسانی، به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC 1398/02/03 1398/02/04
واگذاری نصب انشعاب 1398/02/02 1398/02/04
واگذاری خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس با ظرفیت 20000 مترمکعب، تهی... 1398/02/02 رجوع به آگهی
نصب انشعاب 1398/02/02 1398/02/04
واگذاری خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجرای خطوط اختصاصی صنایع باقیمانده 1398/02/02 1398/02/11
گازرسانی به محور صنعتی 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری مربوط به پروژه آماده سازی خط لوله 10 گاز جهت توپکرانی هوشمند به روش PC 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4