مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار روستاها 1398/12/01 رجوع به آگهی
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع روستاهای 1398/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع روستاهای شهرستان نهبندان محور ماهانی و سیدا... 1398/11/30 1398/12/06
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع روستاهای شهرستان نهبندان محور بیچند به روش... 1398/11/30 1398/12/06
تکمیل رمپ ها و لوله کشی نقاط دارای اولویت نفت ری به روش EPC- 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های سیویل ایستگاه میان مسیری تقویت فشار 1398/11/30 رجوع به آگهی
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی-850 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده... 1398/11/29 رجوع به آگهی
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع روستاها به روش PC 1398/11/29 1398/12/28
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار روستاها 1398/11/29 رجوع به آگهی
انجام عملیات مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4