مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بازاریابی مجدد، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 9000 متر شبکه حفرات خالی 1400/02/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای طرح انبار نفت 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز بیمارستان به روش PC 1400/02/05
مناقصه PROVISION OF EPCC FOR THE CPF2 POWER PLANT EXPANSION-II 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING (EPCC) OF WELL SURFACE FACILITIES MODIFICATION PROJECT PHASE 1 FOR GARRAF DEVELOPMENT FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.... 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال و نصب ایستگاه و صاعقه گیر 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه واگذاری احداث کارخانه استحصال طلا به ظرفیت خوراک ورودی سالیانه 500 هزار تن با روش QCBS 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه انجام عملیات بازاریابی مجدد، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین VRU به روش جذبی، بازوهای بارگیری ATL و اجرای لوله کشی هدر بخار بنزین انبار نفت ری به روش EPC 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه لوله گذاری و اجرای دیوار گابیونی و کانال زهکشی جهت تثبیت زمین لغزش و ساخت و نصب 550 عدد علمک پراکنده و 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3