مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Purchase & Supply of Spares 1398/11/29 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع غذا-انجام امور خدماتی و پشتیبانی-تامین سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل 1398/11/29 رجوع به آگهی
ساخت اسلب های بتنی مسلح 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید و ساخت 36 عدد رینگ سگمنت ردیف دوم واحد گاز مدل ACEC- W251B2 1398/11/29 رجوع به آگهی
ساخت و خرید 36 عدد رینگ سگمنت ردیف اول واحد گاز مدل W251B2 - ACEC 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی انجام خدمات کارگاهها 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری ریتیوب کویل اوپراتور آب مقطر ساز 1398/11/29 1398/12/07
Replacement of the control, monitoring & alarm system for turbine compressors 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری انجام طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق co2 ژنراتورها 1398/11/28 1398/12/08
واگذاری انجام طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق 3 ژنراتورهای فاز دوم نیروگاه 1398/11/28 1398/12/08
صفحه 1 از 15