مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه 1398/08/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری، تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی، اقدامات اصلاحی، بهره برداری محدود، تامین مواد مصرف... 1398/08/30 1398/09/05
تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی 1398/08/29 رجوع به آگهی
بازسازی پره های ثابت و متحرک واحدهای 2،V94 نیروگاه سیکل ترکیبی 1398/08/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه 1398/08/29 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی (لاینینگ) دودکش 1398/08/28 رجوع به آگهی
ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلوولت واحد یک بخار نیروگاه حرارتی 1398/08/28 رجوع به آگهی
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان 1398/08/27 1398/09/04
انجام خدمات نگهداری، تعمیرات، مهندسی، خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی نیروگاه متمرکز مشتمل بر شش وا... 1398/08/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه 1398/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10