مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
High pressure fixed bed reactor 1398/12/07 رجوع به آگهی
Provision of spare Parts of Heating Medium Circulation Pump 1398/12/06 رجوع به آگهی
Purchase of heat exchanger 1398/12/06 رجوع به آگهی
خرید دیگ بخار و نظارت بر نصب و راه اندازی آن 1398/12/04 رجوع به آگهی
Refurbishment of 1st and 2nd Stage Turbine Blade and Vanes. 1398/12/04 رجوع به آگهی
Refurbishment of 1st and 2nd Stage Turbine Blade and Vanes of 150 MW Peaking Power Plant. 1398/12/04 رجوع به آگهی
Procurement of Integrated Type Motor Operated Actuators with Flanges Including Installation, Testing... 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید دیگ بخار و نظارت بر نصب و راه اندازی آن 1398/12/04 رجوع به آگهی
ساخت منیفولد (هات چست) مبدل های حرارتی کارخانه کربن 1398/12/04 رجوع به آگهی
Reconstruction of Boiler House at 28a Street with the installation of new 12MW gas boiler 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6