مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات اساسی روکش آسفالت محوطه ها، تفکیک کانال های تاسیساتی و دفع آب 1400/02/11
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات طرح آزمایش تجهیزات ملکی و غیر ملکی 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی روکش آسفالت محوطه ها، تفکیک کانال های تاسیساتی و دفع آبهای سطحی و تعمیر ریل اسکله های بندر 1400/01/31 1400/02/11
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه تعمیرات و خرید پمپ‌های اصلی سیستم آب آتش‌نشانی و پمپ‌های جوکی بر روی سکو 1400/02/05
مناقصه واگذاری دمونتاژ، بازسازی و تعمیرات اساسی، تست و راه اندازی و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/02/04
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ، تست و راه اندازی و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل 1400/02/07
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و تبرید و PM اماکن و محوطه های بنادر 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه دمونتاژ، انتقال، بازسازی و تعمیرات اساسی، تست و راه اندازی و تحویل یک دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه شناسایی تامین کنندگان قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه ماسه سایی و رنگ آمیزی تجهیزات ،ساختارها و خطوط لوله در تأسیسات خشکی 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و تبرید و pm 1400/02/04
مناقصه تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آبیاری ، فاضلاب و تهویه مطبوع 1400/02/07
مناقصه اجرای عملیات ساخت نصب، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز به منظور تقویت و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه واگذاری تامین نیروی خدماتی و اجرایی در واحدهای اداری، روابط عمومی، سد معبر، موتوری، کارخانه آسفالت جایگاه cng، طرح دریا و آتش نشانی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه خرید خدمات مشاوره "مطالعات طرح آمایش تجهیزات (ملکی و غیر ملکی) 1400/01/28 1400/02/08
صفحه 1 از 3