مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/05 1400/09/16
مناقصه ساخت و تکمیل پروژه های زیر را به روش BLT 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری ، حمل و باراندازی ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و CGS/10000 به همراه تهیع مصالح باقیمانده پیمان ایستگاههای تقلیل فشار و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی معابر شامل نگهداری و ترمیم معابر، ترمیم چاله ها و ترکها و ..... 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه واگذاری لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی احداث پروژه لندفیل پزشکی استاندارد به متراژ حدود ۱۲.۰۰۰ مترمکعب 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در پروژه های شهرداری 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و زهکشی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات تبدیل پله به رمپ پل هوایی عابر پیاده 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه درزگیری آسفالت 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات پیاده رو سازی ، جدول، نهرو اسفالت خیابان 1400/09/04 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از معابر شهرک های صنعتی شماره 1 و 2 جیرفت 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ادامه آسفالت خیابان 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت بلوار، جدولگذاری و آسفالت ورودی روستا 1400/09/04 1400/09/15
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای شبکه هوایی ۶ ایستگاه دفع آبهای سطحی 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26