مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی و اجرای ابنیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق ،... 1397/10/29 رجوع به آگهی
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار (طراحی و ساخت) برای طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/10/27 1397/11/07
فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی تکمیل تاسیسات فاضلاب شهردر ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (ب... 1397/10/26 رجوع به آگهی
پروژه ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران تامین مالی تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر 1397/10/25 رجوع به آگهی
اجرای خط انتقال آب از مخزن 45000 مترمکعبی 1397/10/24 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از سامانه انتقال آب از سد 1397/10/19 رجوع به آگهی
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری 1397/10/19 رجوع به آگهی
فراخوان اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب 1397/10/18 1397/11/24
اجرای بخشی از سامانه انتقال آب از سد پیشین 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2