مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
وگذاری برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/27 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی 1397/10/27 1397/11/15
انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش... 1397/10/26 رجوع به آگهی
وگذاری برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/26 رجوع به آگهی
Management of a plant for processing natural gas into gasoline 1397/10/26 1397/11/25
برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/26 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/26 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش... 1397/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز 1397/10/24 رجوع به آگهی
تکمیل لیست کوتاه :انجام کارهای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز, ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اجرای ورودی... 1397/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2