مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی واحد حلال نرمال هگزان به صورت EPC 1398/08/30 رجوع به آگهی
پیگرانی هوشمند خطوط 10" اینچ 1398/08/29 1398/09/09
انتخاب پیمانکار به منظور تجهیز اسکله ها 1398/08/29 1398/09/04
پیگرانی هوشمند خطوط 36 اینچ 1398/08/29 1398/09/09
واگذاری پیکرانی هوشمند خطوط 12 اینچ 1398/08/29 1398/09/09
واگذاری پیگرانی هوشمند خطوط لوله 1398/08/29 رجوع به آگهی
پیگرانی هوشمند خطوط 36 اینچ 1398/08/29 1398/09/09
پیگرانی هوشمند خطوط 10" اینچ 1398/08/27 1398/09/09
پیگرانی هوشمند خطوط 36 اینچ 1398/08/27 1398/09/09
انتخاب پیمانکار به منظور تجهیز اسکله های 16 و 17 به روش epcc و تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 1 الی... 1398/08/27 1398/09/04
صفحه 1 از 3