مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/01 1397/11/06
عملیات واکاری, آبیاری, مراقبت و نگهداری کانونهای بحرانی گرد و غبار -عملیات نهالکاری , آبیاری, مراقبت... 1397/10/30 رجوع به آگهی
احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/10/30 رجوع به آگهی
احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی ـ لکه گیری و درزگیری راه روستایی ـ لکه گیری و ماسه آسفالت محور 1397/10/30 1397/11/09
انتخاب پیمانکار جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/10/30 1397/11/16
عملیات اجرایی لاینینگ تونل انحراف در پروژه سد مخزنی 1397/10/30 رجوع به آگهی
عملیات اجرای عملیات کانال بتنی 1397/10/29 1397/11/02
تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی 1397/10/30 1397/11/08
واگذاری پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1397/10/30 1397/11/02
صفحه 1 از 10