مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث کانال عرضی 1398/06/28 1398/06/30
اجرای کف بند تثبیت بستر و دیوار حفاظتی رودخانه-اجرای عملیات آسفالت 1398/06/28 1398/06/31
اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1398/06/28 1398/07/04
عملیات لایروبی کانال های روباز و روبسته خیابان 1398/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و دفع آب های سطحی طول شبکه 1398/06/27 1398/06/28
واگذاری اجرای عملیات بیومکانیک (احداث چاله های فلسی شکل توام با بذرکاری) حوزه آبخیز سطح استان - واگذ... 1398/06/27 رجوع به آگهی
پروژه احداث بندهای خاکی و پروژه احداث بندهای سنگی ملاتی و .... 1398/06/25 رجوع به آگهی
احداث بندهای خاکی - پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری در سطح 700 هکتار هشتصد متری 1398/06/26 رجوع به آگهی
آسفالت معابر-پروژه جدولگذاری معابر و موزائیک فرش معابر-پروژه اصلاح و تکمیل و لجن برداری کانال 1398/06/27 رجوع به آگهی
اجرای 86 هکتار آبیاری تحت فشار رو سطحی با لوازم و تجهیزات مورد نیاز 1398/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15