مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیماده تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد مروک 1400/02/05
مناقصه مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی به شهر 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه سنگ چینی ساحلی-روکش آسفالت سطح شهر 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه عملیات اجرای پروژه مرمت و ساماندهی خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه عملیات احداث کانال بتنی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه ترمیم آسفالت نوار حفاری پروژه های آب 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث سد 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل بخشی از راه روستاها و تکمیل بخشی از عملیات روسازی و آسفالت محورهای روستایی و احداث راه روستایی و ترانشه برداری جهت بازگشایی و ایمن سازی محورهای منتخب روستایی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه احداث شبکه آبیاری تحت فشار 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب 1400/02/06
مناقصه عملیات لایروبی رودخانه و انهار منتهی به تالاب 1400/02/01
مناقصه واگذاری عملیات مرمت و بازسازی شبکه های انتقال آب و آبیاری زهکشی و تاسیسات الکتریکال و مکانیکال 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تعمیرات ابنیه- بازسازی کانال 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9