مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه ادامه کانال بلوار تا سیلو جهت هدایت آب های سطحی 1399/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم خط انتقال جدا سازی فاضلاب از رودخانه 1399/09/15 1399/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارات سیل به کانال بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1399 1399/09/15 1399/09/17
سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی 1399/09/13 1399/09/30
سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی 1399/09/13 1399/09/30
واگذاری اجرای سیل بند 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پروژه نهالکاری و مراقبت و آبیاری( 12 مرحله)... 1399/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آماده سازی همراه با خرید و اجرای شبکه آب و فاضلاب محله بوستان... 1399/09/13 1399/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمانها و ابنیه هیدرولیکی آبگیر، ایستگاه... 1399/09/17
صفحه 1 از 21