مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه مرادبیگلو(بوئین زهرا) 1398/11/08 1398/11/12
عملیات احداث بند سنگی ملاتی 1398/11/08 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری واقع در حوزه ساج 1398/11/08 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه شیزند - برزلجین (تاکستان) 1398/11/08 1398/11/12
عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1398/11/08 1398/11/12
اجرای دیوار حفاظتی سنگی ملاتی - سنگی بتنی 1398/11/08 1398/11/17
پروژه احداث بند سنگی ملاتی - پروژه ترمیم بند سنگی و ملاتی 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز و نوسازی (تسطیح لیزری) شبکه فرعی اراضی زیر سد 1398/11/08 1398/11/10
واگذاری تجهیز و نوسازی تسطیح لیزری شبکه فرعی اراضی 1398/11/08 1398/11/10
ـ احداث دیوار گابیون ـ احداث آموزشگاه ابتدایی شش کلاسه ـ تکمیل آموزشگاه ـ تکمیل خوابگاه 1398/11/08 1398/11/12
صفحه 1 از 17