مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات جوی و جدول دفع آبهای سطحی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه تنگ رویین قیر و کارزین 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در زیر حوزه 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عملیات اجرای دیوارهای سنگی 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه پروژه فاز2 احداث خاکریز بند اصلی آب 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه آبخیز 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه ها 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عملیات لایروبی زهکش های محدوده شبکه های آبیاری 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه پیاده رو سازی ضلع غربی بلوار و احداث کانال هدایت آبهای سطحی 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بند سنگی ملاتی حوزه دشت برم 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه انجام بخشی از امور اپراتوری و نگهداری خط انتقال آبرسانی سد و انجام خدمات امور تاسیساتی و بهره برداری از تجهیزات چاه و خدمات کلرزنی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد ها 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات، کنترل ایمنی و پایداری سدهای 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه واگذاری پروژه های احداث سیلبند شهر- اجرای زیرسازی معابر شهر 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه - اجرای عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت- - اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول، انهار و پیاده رو در سطح نواحی- - مرمت و بازسازی ساختمان های اداری، فرهنگی، ورزشی و ابنیه متفرقه در سطح نواحی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سنگ جدول در سطح شهر 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت، آبیاری و باغداری مزرعه (زیتون) 1400/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9