مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- عملیات اجرایی جبران خسارت سیل و ساماندهی و دیوار سازی رودخانه و - عملیات اجرایی خسارت سیل به تاسی... 1398/07/01 1398/07/06
واگذاری عملیات احداث کانال دفع آب های سطحی 1398/06/31 1398/07/15
عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده پروژه سد و نیروگاه 1398/07/01 1398/07/10
کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی کوچک 1398/07/01 1398/07/08
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار جهت سرمایه گذاران در طرح گردشگری پیرامون آببندان تغذی... 1398/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات سازه های سنگ و ملاتی سایت 6-7 حوزه قرناوه حوزه شهرستان مراوه ت... 1398/07/01 1398/07/06
احداث کانال دفع آب های سطحی بولوار 1398/07/01 1398/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات¬های ذخیره نزولات (سامانه آبگیر)، غنی سازی... 1398/06/31 1398/07/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات های آبخیزداری و ذخیره نزولات ، غنی سازی جن... 1398/06/31 1398/07/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات های آبخیزداری و ذخیره نزولات، غنی سازی جنگ... 1398/06/31 1398/07/06
صفحه 1 از 7