مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی حفاری و تزریق بخشی از پروژه 1397/11/02 1397/11/13
تکمیل سیل بند 1397/11/02 1397/11/06
تکمیل سیل بند 1397/11/02 1397/11/06
اجرای عملیات دستمزدی سازه آبگیر تونل ورودی پروژه 1397/11/02 1397/11/06
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/02 1397/11/06
واگذاری احداث سیل بند رودخانه 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/01 1397/11/06
انتخاب پیمانکار جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/10/29 1397/11/16
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات امکان سنجی و تکمیلی سدهای استان 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مدیریتی (حفاظت و غرق) ـ عملیات آبخیزداری ) 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4