مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید اندامهای تکثیری گیاهان دارویی -خرید دستگاه کارنده 1397/11/27 رجوع به آگهی
جهت مشارکت و سرمایه گذاری در زمین موقوفه 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید دستگاه کارنده 1397/11/27 1397/12/01
تعمیر و بازسازی ساختمان ـ تخریب و احداث ساختمان ـ خرید پیاز زعفران جهت کاشت در اراضی مستعد 1397/11/27 1397/12/01
خرید اندامکهای تکثیری گیاهان دارویی 1397/11/27 1397/12/01
Procurement of Garbage Compactor, Van (15-Seater coach) and Four-wheel tractor with 02-disc plough 1397/11/27 1397/12/10
کشت خرید تضمینی گیاه استویا 1397/11/27 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی ساختمان مدیریت-تخریب و احداث ساختمان-خرید پیاز زعفران جهت کاشت در اراضی 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مزرعه آموزشی (نیروهای روزمزد) دانشگاه 1397/11/24 1397/11/29
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه 1397/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11