مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کود پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید 50 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کودهای شیمیایی و آلی مورد نیاز تغذیه باغ های زیتون خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات باغبانی و تولید محصول باغ 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه شمال نصرآباد به مساحت ۱۰۰ هکتار 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری احداث ساختمان های اداره سوم و چهارم تولید دوم کشاورزی خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند بومی و گاوهای دومنظوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه purchase & Installation of varius items 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری و زیباسازی و احیای فضای سبز 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه purchase & Installation of various items 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهاده های دامی خود شامل کنجاله کلزا به مقدار ۱۰۰ تن و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ذرت دانه ای، کنجاله سویا، سبوس گندم، کنجاله کلزا، جو دامی، کلش گندم، یونجه، تفاله چغندر قند، پودر گوشت طیور، گلوتن ذرت 60% ، جوش شیرین و پودر چربی مورد نیاز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه احداث تاسیسات دریایی پشتیبانی سایت پرورش ماهی در قفس لاریم 1400/09/09 1400/09/24
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت به مساحت تقریبی 324428 هکتار 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۰عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۵ عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی Real Time Probe PCR Master mix توصیه شده oie) 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر،سرویس نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه هشت شهریور 1400/09/09 1400/09/15
صفحه 1 از 8