مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتقال دانش فنی و تجاری سازی بذور اصلاح شده ارقام منوژرم و مولتی ژرم چغندر قند نسبت به فروش دانش فنی... 1398/12/01 رجوع به آگهی
مراقبت، آبیاری،نگهداری عرصه های نهالکاری شده طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار در سطح 419 هکتار 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت، آبیاری،نگهداری عرصه های نهالکاری شده طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد... 1398/11/30 1398/12/05
مراقبت، آبیاری،نگهداری عرصه های نهالکاری شده طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار در سطح 299 هکتار 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت، آبیاری،نگهداری و حفاظت عرصه های نهالکاری شده طرح تثبیت کانونهای بحر... 1398/11/30 1398/12/05
مراقبت، آبیاری،نگهداری عرصه های نهالکاری شده طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار در سطح 645 هکتار 1398/11/30 1398/12/05
Provide Livelihood Assistance Agriculture inputs for Vulnerable Farmers 1398/11/30 رجوع به آگهی
Repair & Maintenance of Research /Laboratory Equipments UV-Visible 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/11/30 1398/12/03
Repair & Maintenance of Research / Laboratory Equipments 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15