مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله های فولادی سیاه بدون درز شبکه فرعی آبی... 1399/08/10
خرید 40 راس تلیسه هلشتاین آبستن 1399/08/07 1399/08/11
خرید کنسانتره دامی مورد نیاز 1399/08/07 رجوع به آگهی
Provision of an Animal Feeding Plant 1399/08/07 رجوع به آگهی
خرید 1800 تن ماده UFC-85 1399/08/07 رجوع به آگهی
خرید کود آلی فسفاته گرانوله 1399/08/07 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه فیدر ۲۰ متر مکعبی افقی 1399/08/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات آبخیزداری مشارکتی در حوضه های آبخیز در سطح استان 1399/08/06 1399/08/10
احداث و تجهیز سرای محله - مجتمع ورزشی آبی 1399/08/06 رجوع به آگهی
عملیات سنگی ملاتی - توسعه جنگل با نهال به مساحت 155 هکتار و توسعه جنگل با بذر به مساحت 70 هکتار 1399/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14