مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات شهرستان 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه پروژه حفرات خالی ، توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، نگهداری، تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی منطقه یک گازرسانی 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستانهای کهنوج،منوجان،قلعه گنج،فاریاب و اسلام آباد 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1400/09/06 1400/09/17
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان، مشترکین، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی شهرستان 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید و نصب و اصلاح سرویس لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی و کنترل قرائت کنتور مشترکین عادی... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات وصول مطالبات آب بهاء و انشعابات آب در شهرستان اسلامشهر و روستایی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید و نصب و اصلاح سرویس 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان، مشترکین، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه واگذاری امور برق مجموعه مورد نظر خویش 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1400/09/01 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ....در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه 1400/09/01 1400/09/17
مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین, وصول مطالبات, اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1400/08/30 1400/09/10
مناقصه واگذاری امور کنتور خوانی و توزیع قبوض اداره های گاز 1400/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3