مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات و توزیع و تحویل ا... 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور، توزیع قبض، ارائه گزارشات ممیزی، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب مش... 1397/10/26 1397/11/03
واگذاری خدمات پشتیبانی شامل : امداد ، گازبانی ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین، نصب شبکه و علمک پراکنده... 1397/10/26 1397/11/01
واگذاری خدمات امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خودرو، وصول مطالبات و آموزش 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شامل امداد، گازبانی، کنتورخونی، خدمات، مشترکین، خودرو ، وصول مطالبات و آموزش . 1397/10/26 1397/11/01
واگذاری خدمات پشتیبانی 1397/10/25 1397/11/01
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خودرو، وصول مطالبات و آموزش 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شامل امداد، کنتورخونی، خدمات مشترکین، خودرو ، وصول مطالبات و آموزش و... 1397/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2