مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مشاوره ای (نظارت عالیه و کارگاهی) پروژه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (em.... 1398/12/04 رجوع به آگهی
فراخوان استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای (نظارت عالیه و کارگاهی) پروژه تعمیر و نگهداری، سر... 1398/12/03 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخ... 1398/11/30 1398/12/04
فرآیند انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی 1398/12/01 1398/12/04
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت پروژه مطالعاتی جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش گانه 1398/12/01 1398/12/05
فرآیند انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی 1398/11/30 1398/12/04
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین،نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری،دریایی و مخابراتی و الکترونیکی 1398/11/30 1398/12/04
انجام مطالعات «جانمایی مراکز لجستیک در پهنه‌های بندری شش گانه (مصوب سند آمایش مراکز لجستیک کشور)» 1398/11/29 1398/12/05
انجام طرح مطالعاتی جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش گانه 1398/11/29 1398/12/05
Regional Waterway Transport Project 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2