مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تایرادهای توربین و کمپرسور نیروگاه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing در توربین واحدهایB,C و ساخت و نصب طرح اصلاح Snow Hood 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti Icing سه دستگاه توربین نئوپنیون 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه کوانتومتر - سروو ولوها - مجموعه کامل توربین هوا 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه کوانتومتر - سرووولوهای TENOVA - مجموعه کامل توربین هوا CRYOSTAR 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیل های توربین واحد 5 نیروگاه 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه طرح آنتی آیسینگ سه دستگاه توربین 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه طرح Anti Icing در توربین 1400/02/07
مناقصه اجرای طرح Anti lcing سه دستگاه توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing سه دستگاه توربین GE10-2 نئوپنیون مرگنلر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing در توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روغن توربین 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم خنک کن مدیای بالا دستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روغن توربین ایرانی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه auma GK 30.2- - P/F NUOVO PIGNONE FEEDGAS GOMPRESSOR / SHIM RING/SCREW- - PARTS FOR "NUOVO PIGNONE' GAS TURBINE/NOZZLE SUPORT RING 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات توربین گازی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید با نظارت بر طراحی, و ساخت تعداد یک دستگاه مبدل هوا توربین گازی تیپ آسک مورد نیاز خود 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مهندسی، تامین تجهیزات و نصب (EPC) سیستم خنک کن 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید P/F TRIVINT STEAM TURBINE 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعات یدکی مکانیکال توربین های بخار 1400/01/25 1400/02/06
صفحه 1 از 2