مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت نازل باکس HP و LP توربین بخار 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه TURBINE METER (Qty 02 Items (09 Nos) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه «خرید سنسور و ترانسمیتر آکسیال Bruel & Kjaer توربین اشکودا نیروگاه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک قلم مجموعه چرخ دنده توربین سولار 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه خرید قطعات یدکی توربین گازی سولزر 1400/09/09 1400/10/02
مناقصه تامین 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/09 1400/09/20
مناقصه ساخت و خرید رینگها و پره های ثابت ومتحرک کمپرسور توربین GE FRAME 9 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و خرید رینگها و پره های ثابت ومتحرک کمپرسور توربین GE FRAME 9 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید14قلم قطعات یدکی توربین گازی سولار تحت تقاضای ZPS-0040003-TR/M01 1400/09/09 1400/09/28
مناقصه تامین P/F:GAS TURBINE «ZORYA 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه تامین فیلتر هوای توربین (FILTER ELEMENT) 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/09 1400/09/20
مناقصه تامین فیلتر هوای توربین (FILTER ELEMENT) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اقلام یدکی توربین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین یک قلم قطعات یدکی توربین رستون 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اقلام یدکی توربین 1400/09/08 1400/10/01
مناقصه تامین P/F:GAS TURBINE «ZORYA 1400/09/08 1400/09/16
صفحه 1 از 4