مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل ونقل شرکت پالایش نفت آبادان 1400/09/06 1400/09/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل شرکت پالایش نفت آبادان 1400/09/06 1400/09/20
مناقصه حمل آسفالت ومصالح مخلوط سنگی 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه حمل Light End 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تأمین ماشین آلات سنگین بخش خشکی و دریایی در بندرصادراتی - اجرای عملیات احداث ساختمان جدید حراست جهت کنترل تردد دروازه اصلی پالایشگاه - ارائه خدمات نگهداری و ت... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل - ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل و نقل ش 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل اسید و مواد شیمیایی خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل اسید و مواد شیمیایی خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات حمل مالچ از مبداء ، مالچ پاشی در سطح ۱۰۰۰ هکتار در اراضی تپه های شنی و ماسه ای 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماشین آلات و وسائط نقلیه سنگین اداره حمل و نقل 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حمل خوراک MTBE 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حمل خوراک MTBE 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماشین آلات و وسائط نقلیه سنگین اداره حمل و نقل 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماشین آلات و وسائط نقلیه سنگین اداره حمل ونقل 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات حمل مالچ از مبداء ، مالچ پاشی در سطح ۱۰۰۰ هکتار در اراضی تپه های شنی و ماسه ای 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری خودروهای استیجاری 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه حمل ۴۰.۰۰۰ تن Light End 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذای حمل ماهیانه ۲۰۰۰ تن اسید سولفوریک ۹۸% 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه حمل مصالح خاکریزی به حجم یک میلیون متر مکتب از معدن تا محل سایت پالایشگاه ۳۰۰هزار بشکه ای 1400/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2