مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
purchase of Plant-wide equipment & Electrical equipment & Motor transport, specialized equipment for... 1397/12/25 1398/02/20
واگذاری پیمان حمل نفت گاز و بنزین 1397/12/22 رجوع به آگهی
حمل سود مایع از مبدا پتروشیمی بندر امام توسط تانکر به مقصد نیروگاه 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان حمل نفت گاز و بنزین خود را از محلهای نظامیه 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری ابزار آلات براده برداری و بازسازی تیوپ های آلیاژی پایه نیکل رفرمر و رادیانت تیوپ و شناسایی ت... 1397/12/20 رجوع به آگهی
حمل سود مایع از مبدا توسط تانکر به مقصد نیروگاه 1397/12/19 رجوع به آگهی
انجام تشریفات ترانزیت خارجی، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی از گمرکات 1397/12/16 رجوع به آگهی
انجام تشریفات ترانزیت خارجی، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی از گمرکات 1397/12/15 رجوع به آگهی
انجام تشریفات ترانزیت خارجی، ترخیص و حمل کالاهای وارداتی 1397/12/15 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی میر آب جهت کنترل آبیاری از طریق پیمانکار و حمل و پخش مازوت از طریق کامیون 1397/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2