مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سیستم پایش مستمر خروجی استک واحد زباله سوز 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش پسماند در محل دفن پسماندهای شهری 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه اصلاحیه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز چهارم احداث سکوی بارگیری زباله 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های جمع آوری و حمل پسماند نواحی چهارگانه و انجام امور خدمات شهری 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری،جمع آوری،حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیرمسکونی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری،جمع آوری،حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیرمسکونی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماندهای اماکن مسکونی و غیر مسکونی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیر مسکونی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل نخاله ساختمانی، حمل زباله و پسماند کانتین و حمل روزانه زباله های غیر قابل بازیافت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و تعمیر تجهیزات فلزی خطوط تولید 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخازن زباله 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه جمع آوری تفکیک کلیه پسماند های مرکز زی پسماند عفونی تیز وبرنده،انتقال و تخلیه پسماند 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه تهیه و اجرای پروژه انبار اسقاط و ضایعات و اتاق پسماند و زباله های عفونی 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات بارگیری،جمع آوری،حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیرمسکونی در سطح منطقه6 شهرداری کرمانشاه 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات بارگیری،جمع آوری،حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیرمسکونی در سطح منطقه7 شهرداری کرمانشاه 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 3 دستگاه ابزار ژئومتریک ـ تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 5 دستگاه تانکر حمل اسید 4000 گالنی ـ تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه بونکر حمل سیمان و مو... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماندهای اماکن مسکونی و غیر مسکونی در سطح منطقه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماندهای اماکن مسکونی و غیر مسکونی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، تحویل، بارگیری و حمل سطل زباله - طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی سطح شهر - انجام امور بیمه تکمیلی و درمان 1400/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3