مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری مرکز خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری نسبت به شناسایی سرمایه گذاران و علاقه مندان به اجرای پروژه های مشارکتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پرس ضایعات به همراه بارگیری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع مشکل نهر کشاورزی روستا - عملیات تعریض نهر - تکمیل احداث معبر کامیونداران ... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه Construction, completion and operation & management of Integrated Solid Waste and Fecal Sludge Management Sub Project 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 150 عدد نیمکت فلزی با رویه چوب به همراه 150 عدد سطل زباله 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیرو و ارایه خدمات لازم جهت واحدهای خدمات شهری شهر (تنظیف و حمل زباله) 1400/01/23 1400/02/07
مناقصه واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله 1400/01/24 1400/02/04
مناقصه خرید مخزن زباله از شرکتهای تولیدی 1400/01/23 1400/02/02
مناقصه واگذاری بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه حمل زباله 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ماشین آلات مکانیزه زباله 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع مشکل نهر کشاورزی روستا - عملیات تعریض نهر - تکمیل احداث معبر کامیونداران ... 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و دفن زباله 1400/01/17 1400/02/04
مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در مناطق 1400/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2